• Rysän päältä kiinni – Suomi-venäjä sanastotyö kalastuksesta 

      Takkinen, Henri (2019)
      Pro gradu -tutkielma
      Suomessa ja Venäjällä on molemmilla omat kalastuskulttuurinsa, mutta molempia maita yhdistää kalastuksen merkitys kansan keskuudessa. Kalastuksen rooli näkyy muun muassa myös molempien maiden kielessä; sekä Suomessa että ...