• Yritysbrändi ajatusjohtajana : case Kalmar 

      Tähtinen-Sfakiotakis, Pilvi (2019)
      Pro gradu -tutkielma
      Teolliset markkinoijat ovat perinteisesti keskittyneet vain tuote- ja palvelubrändien rakentamiseen sekä niihin liitettävien aineellisten brändiassosiaatioiden kuten hinnan ja suorituskyvyn korostamiseen. Teollisten brändien ...