"Suvanto, Miika" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Suunnittelutoiminnan kehittäminen kt-toimituksissa 

   Suvanto, Miika (2019)
   Diplomityö
   Diplomityö tehtiin toimeksiantajan suunnittelutoiminnan kehittämiseksi laivanrakennusalalla. Toimeksiantajan viime vuosien voimakas kasvu Suomessa on ajanut toimeksiantajan tilanteeseen, jossa sen tarvitsee kehittää ...