"Suontaka, Pinja" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Hinnoitteluprosessin kehittäminen teollisen rakennusalan yrityksessä 

   Suontaka, Pinja (2023)
   Diplomityö
   Tämä tutkimus käsittelee teollisen rakennusyrityksen hinnoitteluprosessin kehittämistä. Työn tavoitteena on löytää keinot kohdeyrityksen hinnoitteluprosessin kehittämiseksi, jotta hinnoitteluprosessista saataisiin selkeämpi ...