"Sipovaara, Ville" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Nostolavalaitteen alustamuutosprosessin virtausmalli 

   Sipovaara, Ville (2021)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä tarkastellaan yksilöitävän laitetoimitusprojektin osaprosessin kehitystä virtausmallin avulla. Työn tavoitteena on kuvata kohdeyrityksen alustamuutosprosessin informaation ja tuotosten virtausta, luoda ...