• Sairaanhoitajien kokemuksia lainavuoroista 

      Riekkinen, Veera (2019)
      Pro gradu -tutkielma
      Potilaiden parasta hoitoa varten on oltava riittävä määrä osaamisvaatimukset täyttävää hoitohenkilöstöä ja jatkuva puute sairaanhoitajista on pakottanut terveydenhuollon organisaatiot kehittämään keinoja riittävän henkilöstön ...