• Jakeluverkon valvonta palveluntarjoajan näkökulmasta 

      Rautava, Joonas (2019)
      Diplomityö
      Jakeluverkon valvonta on kriittinen osa jakeluverkkoliiketoimintaa. Jakeluverkon valvonta on muuttumassa useiden eri tekijöiden kuten säävarman verkon rakentamisen seurauksena. Sekä verkkoyhtiöt että palveluntarjoajat ovat ...