"Rankinen, Miika-Matias" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Unohdetut ovet:Modernismin ovien merkitykset, tulkinta ja vertailu 

   Rankinen, Miika-Matias (2021)
   Diplomityö
   Diplomityö lähtee liikkeelle havainnosta, että suhtautuminen oviin ja niiden arkkitehtoniseen rooliin on muuttunut yhä abstrahoidumpaan suuntaan. Samalla modernistisen rakennusperinnön vanhoja ovityyppejä ja niihin liitettäviä ...