• Jälkijännitetyt pihakansirakenteet 

      Rajamäki, Julius (2019)
      Diplomityö
      Työssä selvitettiin jälkijännitettyjen pihakansirakenteiden rakennesuunnittelussa huomioitavia asioita. Alan kirjallisuuden, aikaisempien tutkimusten ja haastatteluiden perusteella esitetään laajasti ja monipuolisesti ...