"Raiskio, Eeva" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Toimivat vertaisryhmämentoroinnin käytännöt varhaiskasvatuksessa 

   Raiskio, Eeva (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää toimivia vertaisryhmämentoroinnin käytänteitä varhaiskasvatukseen. Samalla haluttiin vahvistaa toimintamallia kehittämisen työvälineenä päiväkodeissa. Tutkimus on osa Tampereen yliopiston ...