• Eleet ja niiden välittämät merkitykset kotimaisessa sarjakuvassa 

      Ollonqvist, Susanna (2019)
      Pro gradu -tutkielma
      Tässä tutkielmassa tarkastellaan eleitä ja niiden osallisuutta viestin välittämiseen kotimaisessa sarjakuvailmaisussa. Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Kuinka paljon tarkasteltavissa ...