"Oja, Matias" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Avoin data osana B2B-prospektointia: Case Meltwater 

   Oja, Matias (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan avoimen datan tuomia hyötyjä uusasiakashankinnan alkuvaiheen prosessiin eli prospektointiin. Datan räjähdysmäinen kasvu on tuonut yrityksille mahdollisuuden hyödyntää tätä ...