• Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen asiakaspalvelutyössä 

      Niinimäki, Sakari (2019)
      Diplomityö
      Tuottavuuden parantaminen on ollut ihmisten mielenkiinnon kohteena jo pitkään. Tuottavuus on yrityksille kriittinen menestystekijä. Julkisille organisaatioille tuottavuuden parantaminen on ainoa keino selvitä organisaatiolle ...