• Aivohermojen tutkiminen – ”aivohermostatus” 

      Nihtinen, Eero; Sainio, Olli (2019)
      Syventävä työ
      Tässä kirjallisuuskatsauksessa käsitellään potilaan aivohermojen toiminnan tutkimista, aivohermojen neuroanatomiaa sekä tavallisimpia poikkeavia löydöksiä. Aivohermojen toiminnan testaus on jokaisen lääkärin tärkeä työkalu, ...