"Jokinen, Piia" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Äitien saama tuki sikiöperusteisessa raskaudenkeskeytysprosessissa 

   Jokinen, Piia (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Pro gradu -tutkielma muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on artikkelikäsikirjoitus ”Äitien saama tuki sikiöperusteisessa raskaudenkeskeytysprosessissa” (Piia Jokinen & Anna Liisa Aho, Liite 1). Toinen osa on ...