"Ihantola, Teemu" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Rahallinen palkitseminen osana johdon ohjausjärjestelmää 

   Ihantola, Teemu (2022)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielman tavoitteena oli syventää ymmärrystä organisaation palkitsemisjärjestelmän ja muiden johdon ohjausjärjestelmäpakettiin kuuluvien kontrollien välisen suhteen merkityksestä palkitsemisjärjestelmän toimivuuden ...