"Hyrkäs, Nina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Valtasuhteet Okko Leon näytelmässä Kenttä 

   Hyrkäs, Nina (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielmani tarkastelee vallankäytön ilmenemismuotoja Okko Leon murhenäytelmässä Kenttä (2006). Teoreettisenä viitekehyksenä on Pierre Bourdieun kenttäteoria. Lisäksi minua kiehtoi Michel Faucault’n ajatus panoptikonista ...