• EU-tyyppihyväksynnän hankkiminen punnitusjärjestelmälle 

      Hakala, Kristian (2019)
      Diplomityö
      Tässä diplomityössä selvitettiin, minkälainen prosessi EU-tyyppihyväksynnän hankkiminen punnitusjärjestelmälle on, sekä minkälaisia vaatimuksia se asettaa punnitusjärjestelmälle, sen komponenteille, tuotannolle ja minkälaisia ...