"Brandt, Annika" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • ”Se on työn suola”: Työn tuunaus aineenopettajilla 

   Brandt, Annika (2023)
   Pro gradu -tutkielma
   Uupumusoireet heikentävät opettajien jaksamista ja työkykyä sekä opetuksen laatua. Työuupumuksen ehkäisemisessä ja työmotivaation lisäämisessä keskeinen keino on työn tuunaus eli työntekijän omaaloitteinen toiminta, joka ...