"Adolfsson, Mira" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Valuterästen väsymislujuuden määritys porraskokeella 

   Adolfsson, Mira (2022)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön tilaajana oli Metso Outotec Oy ja työn tavoitteena oli määrittää kahden murskaimissa käytetyn valuteräksen väsymislujuus ja sen keskihajonta sekä karakterisoida murtumien ydintäjät. Tarkoituksena oli myös ...