• PDM-järjestelmän käyttöönoton suunnittelu PK-yritykselle 

      Aaltonen, Jani (2019)
      Diplomityö
      Muuttuvat toimintaympäristöt ja kiristyvä kilpailu omalla toimialalla asettavat muutospaineita yrityksille. Kyky pysyä muutoksen mukana säilyäkseen elinvoimaisena myös tulevaisuudessa on elinehto monelle yritykselle. ...