"Åkerlind, Antti" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Pihakannen kuivatus ja pohjarakennesuunnittelu 

   Åkerlind, Antti (2021)
   Diplomityö
   Diplomityössä selvitettiin, miten pihakannen kuivatus ja pohjarakennesuunnittelu tulisi toteuttaa. Pihakansien rakenne on muuttunut viime vuosina viherkerroinajattelun ja hulevesivaatimusten myötä. Nykymuotoisen viherpihakannen ...