"sosiaaliset taidot" - Selaus asiasanan mukaan TUP OA Books

  • NLP perusteet 

   Hiltunen, Sinikka; Kiviaho, Matti; Vikeväinen-Tervonen, Leena (Tampere University Press, 2003)
   book
   NLP eli neuro-linguistic programming perustuu mallittamiselle. Sitä voidaan kutsua myös taitavuuden tutkimukseksi, sillä sen menetelmät hyödyntävät hyväksi havaittuja ajatusmalleja ja toimintatapoja. Päähuomio kohdistetaan ...
  • Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä 

   Joronen, Katja; Koski, Anna; University of Tampere (Tampere University Press, 2010)
   book
   Koulun ammattilaisten ja perheen arki kuormittuvat nykyisin yhä enemmän tunne-elämän ja ihmissuhteiden aiheuttamista ristiriidoista. Koululaisten tunne- ja sosiaalisten taitojen edistämisestä on todettu olevan merkittävää ...