• Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen 

   Syväjärvi, Antti; Pietiläinen, Ville; University of Tampere (Tampere University Press, 2016)
   book
   Kirja haastaa pohtimaan sosiaali- ja terveysjohtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, jotka asemoituvat toimialan uudistumiseen ja etenkin toimialan organisaatioiden johtamiseen. Teos käsittelee johtamiseen liittyviä uudistustarpeita, ...
  • Toiminnallisia loukkuja : hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 

   Oksanen, Atte; Salonen, Marko; University of Tampere (Tampere University Press, 2011)
   book
   Hyvinvointi edellyttää toimintakykyä. Joskus ihmiset ja ihmisryhmät saattavat ajautua tilanteeseen, jossa toiminnan mielekkyys on vaakalaudalla. Toiminnallisia loukkuja kuvaa erityisesti lasten, nuorten ja perheiden ...
  • Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä 

   Joronen, Katja; Koski, Anna; University of Tampere (Tampere University Press, 2010)
   book
   Koulun ammattilaisten ja perheen arki kuormittuvat nykyisin yhä enemmän tunne-elämän ja ihmissuhteiden aiheuttamista ristiriidoista. Koululaisten tunne- ja sosiaalisten taitojen edistämisestä on todettu olevan merkittävää ...