"Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö - School of Social Sciences and Humanities" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)TUP OA Books

  • Hoitoonpääsyn hierarkiat : Terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla 

   Harjula, Minna (Tampere University Press, 2015)
   book
   Millaisia terveyspalveluita oli saatavilla Suomessa sata vuotta sitten: joutuivatko köyhät ja syrjäseutujen asukkaat tyytymään huonompaan hoitoon? Miten terveyspalvelujärjestelmä loi ja ylläpiti kunnon kansalaisuutta? Entä ...
  • Mieskysymys : Miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka 

   Jokinen, Arto; Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö - School of Social Sciences and Humanities; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
   book
   Mieskysymys esittelee ensimmäisen kerran koko suomalaisen mieskentän. Kirjan ensimmäisessä osassa pohditaan miesten ja tasa-arvon välistä suhdetta ja sen haasteita tasa-arvopolitiikalle. Toisessa osassa suomalaisen ...
  • Muisti 

   Hakkarainen, Jani; Hartimo, Mirja; Virta, Jaana; Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö - School of Social Sciences and Humanities; University of Tampere
   Acta philosophica Tamperensia : 6 (Tampere University Press, 2014)
   book
  • Sosiaalipolitiikan lumo 

   Halmetoja, Antti; Koistinen, Pertti; Ojala, Satu; Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö - School of Social Sciences and Humanities; University of Tampere (Tampere University Press, 2016)
   book
   Sosiaalipolitiikan Lumon kirjoittajilla on viesti. Mielestämme politiikan keskeiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa sosiaalinen ja ekologinen hyvinvointi. Tätä tavoitetta kohti tulisi kulkea universalismin periaattein ja ...
  • Tulkinnan mahti : johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin 

   Häikiö, Liisa; Leino, Helena; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö - School of Social Sciences and Humanities; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
   book
   "Niin on, jos siltä näyttää" sanoi Kekkonen aikoinaan. Tunnettu sanonta on yksi tapa tuoda esiin esittämisen, tulkitsijan ja tulkinnan mahti. Samalla sanonta jättää kuitenkin huomioitta sen, että yhteiskunnallinen todellisuus ...