"Johtamiskorkeakoulu - School of Management" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)TUP OA Books

  • Kokemus johtaa! 

   Kujala, Johanna; Myllykangas, Päivi; Sauer, Erika; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
   book
   Johtajuus puhuttaa. Siitä kirjoitetaan paljon. Vuoroin johtajia syytetään epäonnistumisista ja vuoroin kiitetään menestyksestä. Johtamista myös tutkitaan monenlaisista näkökulmista ja erilaisin motiivein. Mitä johtaminen ...
  • Kunta : kunnallisen itsehallinnon perusteet 

   Heuru, Kauko; Mennola, Erkki; Ryynänen, Aimo (Tampere University Press, 2011)
   book
   Kunnallinen itsehallinto on eurooppalaisen kansanvallan kulmakivi. Sen perusasioiden tunteminen kuuluu jokaisen suomalaisen yleissivistykseen. Tämä kirja on ainoa ajan tasalla oleva suomalainen kokonaisesitys kunnallisen ...
  • Näkökulmia arviointiin ja valvontaan 

   Oulasvirta, Lasse; Kihn, Lili-Anne; Mänttäri, Pietu; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
   book
   Arvioinnilla ja valvonnalla on 2010-luvulla lukuisia kehittämishaasteita. Miten arvioida tuloksellisuutta ja tuottavuustavoitteita erilaisissa ympäristöissä? Mitä mahdollisuuksia on valvoa ja torjua harmaata taloutta tai ...
  • Palveluajattelun murros - näkymiä uudistuvaan palveluun 

   Rintamäki, Timo; Tienhaara, Piia; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
   book
   Kehitätkö organisaatiosi toimintaa ja tulevaisuuden toimintamalleja neuvotteluhuoneessa vai asiakkaasi arjessa? Toimintalogiikka on murroksessa. Yritykset saavat liikevaihdostaan yhä suuremman osan palveluliiketoiminnasta, ...
  • Sote-palvelut markkinoilla – tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja 

   Rannisto, Pasi-Heikki; Tienhaara, Piia; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2016)
   book
   Julkisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavat ovat olleet melkoisessa turbulenssissa viime aikoina. Tulevaisuuden maakunta- ja sote-uudistus jatkaa muutoksen aikaa ja voimistaa aikaisemmin alkanutta kehitystä ...
  • Tietoyhteiskunnan työläinen - Suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö 

   Kuoppala, Kari; Pekkola, Elias; Kivistö, Jussi; Siekkinen, Taru; Hölttä, Seppo; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2015)
   book
   Yliopistojen tehtäväkenttä on monimuotoistunut tietotalouden viimeaikaisten kehitysvaiheiden myötä. Uuden tiedontuotannon vaatimukset ja perinteiset akateemiset arvot ovat osittain vastakkaisia toisilleen. Tässä kirjassa ...
  • Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium : näkökulmia tilintarkastuksen uudistumiseen ja standardeihin 

   Kihn, Lili-Anne; Leponiemi, Ulriika; Oulasvirta, Lasse; Vahtera, Veikko; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2015)
   book
   Tilintarkastusalan on pystyttävä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin haasteisiin. Tämän teoksen artikkeleissa sekä eri alojen akateemiset että käytännön asiantuntijat käsittelevät monia ajankohtaisia ja tärkeitä tarkastuksen ...
  • Tulkinnan mahti : johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin 

   Häikiö, Liisa; Leino, Helena; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö - School of Social Sciences and Humanities; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
   book
   "Niin on, jos siltä näyttää" sanoi Kekkonen aikoinaan. Tunnettu sanonta on yksi tapa tuoda esiin esittämisen, tulkitsijan ja tulkinnan mahti. Samalla sanonta jättää kuitenkin huomioitta sen, että yhteiskunnallinen todellisuus ...