"Wacker, Jani" - Selaus tekijän mukaan TUP OA Books

  • Näkökulmia arviointiin ja valvontaan 

   Oulasvirta, Lasse; Kihn, Lili-Anne; Mänttäri, Pietu; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
   book
   Arvioinnilla ja valvonnalla on 2010-luvulla lukuisia kehittämishaasteita. Miten arvioida tuloksellisuutta ja tuottavuustavoitteita erilaisissa ympäristöissä? Mitä mahdollisuuksia on valvoa ja torjua harmaata taloutta tai ...
  • Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin 

   Kihn, Lili-Anne; Leponiemi, Ulriika; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu - Faculty of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Kokoomateos tuottaa uutta tieteellisesti tutkittua tietoa tilintarkastuksen ja arvioinnin ajankohtaisista kysymyksistä. Tilintarkastusala on ollut merkittävien muutosten kohteena viimeisen 10 vuoden aikana. Teoksen artikkelit ...
  • Talous, sääntely, ohjaus : Tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaiskysymyksiä 

   Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Rönkkö, Jaakko; Wacker, Jani (Tampere University Press, 2019)
   book
   Tilintarkastus ja valvonta ovat olleet merkittävien muutosten kohteena viime vuosina niihin kohdistuneiden sääntelyuudistusten, palvelujen ulkoistamisen ja toimintojen yhtiöittämisen vuoksi. Tämä teos sisältää tieteellisesti ...
  • Tarkastus ja arviointi julkisen ja yksityisen rajapinnassa 

   Vakkuri, Jarmo; Oulasvirta, Lasse; Wacker, Jani; Kivimäki, Riikka; Johtamiskorkeakoulu - Faculty of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2011)
   book
  • Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa 

   Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Rönkkö, Jaakko; Urpilainen, Matti; Wacker, Jani; Tampere University (Tampere University Press, 2021)
   Teoksessa syvennytään yhteiskunnallisesti tärkeisiin tarkastuksen, arvioinnin ja valvonnan kysymyksiin, jotka ovat muuttuneet ja joihin on odotettavissa monia muutoksia 2020-luvulla. Toimintaympäristön muutokset muovaavat ...
  • Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium : näkökulmia tilintarkastuksen uudistumiseen ja standardeihin 

   Kihn, Lili-Anne; Leponiemi, Ulriika; Oulasvirta, Lasse; Vahtera, Veikko; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2015)
   book
   Tilintarkastusalan on pystyttävä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin haasteisiin. Tämän teoksen artikkeleissa sekä eri alojen akateemiset että käytännön asiantuntijat käsittelevät monia ajankohtaisia ja tärkeitä tarkastuksen ...