"Vartola, Juha" - Selaus tekijän mukaan TUP OA Books

    • Suomalainen hallinnon tutkimus : mistä, mitä, minne? 

      Virtanen, Turo; Ahonen, Pertti; Syväjärvi, Antti; Vartiainen, Pirkko; Vartola, Juha; Vuori, Jari; University of Tampere (Tampere University Press, 2011)
      Suomalainen hallinnon tutkimus - mistä, mitä, minne? etsii suomalaisen hallinnon tutkimuksen juuria ja selvittää sen kehitystä eri yliopistoissa. Esiin nousevat johtamistutkimuksen uudistuminen, hyvän hallinnon ongelmat ...