"Ryynänen, Aimo" - Selaus tekijän mukaan TUP OA Books

  • Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet 

   Ryynänen, Aimo (Tampere University Press, 2012)
   book
   Kirja auttaa ymmärtämään kunnallishallinnon nykytilaa ja sen ongelmia lähtemällä kunnallisen itsehallinnon historiallisista juurista, kehityksestä ja viimeaikaisista muutoksista. Kirja tarkastelee suomalaista kunnallishallintoa ...
  • Kunta : kunnallisen itsehallinnon perusteet 

   Heuru, Kauko; Mennola, Erkki; Ryynänen, Aimo (Tampere University Press, 2011)
   book
   Kunnallinen itsehallinto on eurooppalaisen kansanvallan kulmakivi. Sen perusasioiden tunteminen kuuluu jokaisen suomalaisen yleissivistykseen. Tämä kirja on ainoa ajan tasalla oleva suomalainen kokonaisesitys kunnallisen ...
  • Kuntauudistus ja itsehallinto 

   Ryynänen, Aimo (Tampere University Press, 2008)
   book
   Kunta- ja palvelurakenneuudistus on saattanut kuntakentän muutoksen tilaan. Muutos avaa mahdollisuuksia, mutta sisältää myös uhkia. Syntyykö uudistuksen kautta aikanaan elinvoimaisempi kuntajoukko, vai onko vaarana kadottaa ...