"Ruohonen, Janne" - Selaus tekijän mukaan TUP OA Books

  • Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin 

   Kihn, Lili-Anne; Leponiemi, Ulriika; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu - Faculty of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Kokoomateos tuottaa uutta tieteellisesti tutkittua tietoa tilintarkastuksen ja arvioinnin ajankohtaisista kysymyksistä. Tilintarkastusala on ollut merkittävien muutosten kohteena viimeisen 10 vuoden aikana. Teoksen artikkelit ...
  • Talous, sääntely, ohjaus : Tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaiskysymyksiä 

   Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Rönkkö, Jaakko; Wacker, Jani (Tampere University Press, 2019)
   book
   Tilintarkastus ja valvonta ovat olleet merkittävien muutosten kohteena viime vuosina niihin kohdistuneiden sääntelyuudistusten, palvelujen ulkoistamisen ja toimintojen yhtiöittämisen vuoksi. Tämä teos sisältää tieteellisesti ...
  • Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa 

   Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Rönkkö, Jaakko; Urpilainen, Matti; Wacker, Jani; Tampere University (Tampere University Press, 2021)
   Teoksessa syvennytään yhteiskunnallisesti tärkeisiin tarkastuksen, arvioinnin ja valvonnan kysymyksiin, jotka ovat muuttuneet ja joihin on odotettavissa monia muutoksia 2020-luvulla. Toimintaympäristön muutokset muovaavat ...
  • Tilintarkastus ja evaluaatio: Talouden ja sääntelyn vuoropuhelu 

   Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa; Tampere University (Tampere University Press, 2023)
   book
   Kokoomateoksessa syvennytään tilintarkastuksen, arvioinnin ja omistajaohjauksen ajankohtaisiin ilmiöihin ja kysymyksiin. Tarkastuksen ulkoinen toimintaympäristö – talouselämä, yritystoiminta ja sääntely-ympäristö – ...