"Ranta-Tyrkkö, Satu" - Selaus tekijän mukaan TUP OA Books

    • Mielekäs tutkimus : näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin 

      Enroos, Rosi; Mäntysaari, Mikko; Ranta-Tyrkkö, Satu; Yhteiskuntatieteiden tiedekunta - Faculty of Social Sciences; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
      book
      Mielekäs tutkimus. Näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin on kokoomateos, jonka läpileikkaavana teemana on sosiaalityön tutkimuksen mielekkyyden, merkityksen ja missioiden pohtiminen. Avoimesti verkossa luettava ...
    • Turvallista hyvinvointia 

      Ranta-Tyrkkö, Satu; Ropo, Arja; University of Tampere (Tampere University Press, 2003)
      book