"Joronen, Katja" - Selaus tekijän mukaan TUP OA Books

  • Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä 

   Joronen, Katja; Koski, Anna; University of Tampere (Tampere University Press, 2010)
   book
   Koulun ammattilaisten ja perheen arki kuormittuvat nykyisin yhä enemmän tunne-elämän ja ihmissuhteiden aiheuttamista ristiriidoista. Koululaisten tunne- ja sosiaalisten taitojen edistämisestä on todettu olevan merkittävää ...