- Selaus nimekkeen mukaan TUP OA Books

  • Ohjaajana opinnäytetöiden työprosesseissa 

   Nummenmaa, Anna Raija; Lautamatti, Liisa (Tampere University Press, 2004)
   book
  • Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä 

   Nummenmaa, Anna Raija; Lairio, Marjatta; Korhonen, Vesa; Eerola, Satu; University of Tampere (Tampere University Press, 2005)
   book
  • Ongelmaperustaisen oppimisen verkko 

   Portimojärvi, Timo; University of Tampere (Tampere University Press, 2006)
   book
  • Ongelmasta oivallukseen 

   Nummenmaa, Anna Raija; Virtanen, Jorma; University of Tampere
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (Tampere University Press, 2002)
   book
   Työelämän muutokset asettavat jatkuvasti uusia vaatimuksia osaamiselle ja asiantuntijuudelle. Yhteiskunnallisen muutoksen oloissa on nähty tarpeellisena myös löytää uudenlaisia lähestymistapoja koulutuksen ja työelämän ...
  • Ongelmista oppimisen iloa : Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä 

   Poikela, Esa; Poikela, Sari; University of Tampere (Tampere University Press, 2005)
   book
   Ongelmista oppimisen iloa on viides kirja Tampere University Pressin ongelmaperustaisen oppimisen (Problem-Based Learning) PBL-sarjassa. Aikaisemmat kirjat ovat käsitelleet ongelmaperustaisen oppimisen perusteita, ...
  • Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta 

   Jaatinen, Riitta; Kaikkonen, Pauli; Lehtovaara, Jorma; University of Tampere (Tampere University Press, 2004)
   book
  • Opetussuunnitelmatutkimus : keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen 

   Autio, Tero; Hakala, Liisa; Kujala, Tiina; Kasvatustieteiden tiedekunta - Faculty of Education; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Opetussuunnitelmatutkimus, englanniksi Curriculum Studies, on kansainvälinen, monitieteinen pyrkimys ymmärtää kasvatus- ja koulutustodellisuuden kokonaisuutta monimutkaisena keskusteluavaruutena. Opetussuunnitelmatutkimus ...
  • Opintolainalla onneen ja sivistykseen 

   Jämsén, Arja; Nummela, Tuija; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
   book
  • Oppiminen ja sosiaalinen pääoma 

   Poikela, Esa; University of Tampere (Tampere University Press, 2005)
   book
   Oppiminen ja sosiaalinen pääoma on ensimmäinen suomalainen kirja, jossa tarkastellaan sosiaalisen pääoman muodostumista oppimisen ja kasvatustieteellisen tiedon näkökulmasta. Luottamus, autenttisuus ja luovuus ovat arvoja ...
  • Osaaminen ja kokemus : työ, oppiminen ja kasvatus 

   Poikela, Esa; University of Tampere (Tampere University Press, 2005)
   book
  • Osallistava korkeakoulutus 

   Mäkinen, Marita; Annala, Johanna; Korhonen, Vesa; Vehviläinen, Sanna; Norrgrann, Ann-Marie; Kalli, Pekka; Svärd, Päivi; Kasvatustieteiden yksikkö - School of Education; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
   book
  • Palveluajattelun murros - näkymiä uudistuvaan palveluun 

   Rintamäki, Timo; Tienhaara, Piia; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
   book
   Kehitätkö organisaatiosi toimintaa ja tulevaisuuden toimintamalleja neuvotteluhuoneessa vai asiakkaasi arjessa? Toimintalogiikka on murroksessa. Yritykset saavat liikevaihdostaan yhä suuremman osan palveluliiketoiminnasta, ...
  • Palvelutiede julkisten palveluiden uudistajana : kansainvälinen vertailu 

   Laitinen, Ilpo; Harisalo, Risto; Stenvall, Jari (Tampere University Press, 2013)
   book
   Palvelutiede tarjoaa uuden ja avoimen lähestymistavan perinteisiin sektoreihin ja spesialiteetteihin perustuviin palveluihin. Kirjan alkusysäyksenä on ollut nopeasti kehittyvä uusi palveluajattelu sekä uusia palvelumalleja ...
  • Panssaroitu maskuliinisuus : Mies, väkivalta ja kulttuuri 

   Jokinen, Arto (Tampere University Press, 2000)
   book
  • PBL in Context 

   Poikela, Esa; Poikela, Sari; University of Tampere (Tampere University Press, 2005)
   book
   This book is a compilation of selected papers from the International Conference on Problem-Based Learning (9th- 11th June 2005) in Lahti, Finland. The writers in this collection are from Europe, Asia and North America, and ...
  • Pekkasen perintö 

   Varpio, Yrjö; University of Tampere (Tampere University Press, 2003)
   book
  • Perspectives on the song of the indigenous peoples of northern Eurasia : performance, genres, musical syntax, sound 

   Niemi, Jarkko; University of Tampere (Tampere University Press, 2009)
   book
  • Perspectives to global social development 

   Perkiö, Mikko; University of Tampere (Tampere University Press, 2009)
   book
   Social development offers an extented human security approach to global development to be considered alongside the more dominant frameworks of security politics and trade. Social development combines a multidisciplinary ...
  • Pirstoutuvatko työurat? : Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa 

   Ojala, Satu; Pyöriä, Pasi (Tampere University Press, 2020)
   book
   Työurien vakaus ja laatu ovat merkittäviä yhteiskunnallisia ja talouspoliittisia kysymyksiä, sillä pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus perustuu työikäisten työssäkäyntiin sekä työstä, tuotannosta ja kulutuksesta ...
  • Pohjantähden maa 

   Varpio, Yrjö (Tampere University Press, 1999)
   book