• Nainen, naiseus, naisellisuus 

   Nikunen, Minna; Gordon, Tuula; Kivimäki, Sanna; Pirinen, Riitta; University of Tampere (Tampere University Press, 2001)
   book
  • Net working/Networking: citizen initiated Internet politics 

   Häyhtiö, Tapio; Rinne, Jarmo; University of Tampere (Tampere University Press, 2008)
   book
   Net Working / Networking explores the variety in use and approaches to political participation and mobilisation occurring on the Internet. The Internet is viewed as a tool, channel and forum enabling citizens to make an ...
  • Nordistikens historia i Finland 

   Lönnroth, Harry; University of Tampere (Tampere University Press, 2004)
   book
   Boken är den första översikten över nordistikens historia i Finland. Den består av åtta självständiga artiklar om ämnets utveckling vid de finländska universitet där man forskar och undervisar i nordiska språk, nordisk ...
  • Näkökulmia arviointiin ja valvontaan 

   Oulasvirta, Lasse; Kihn, Lili-Anne; Mänttäri, Pietu; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
   book
   Arvioinnilla ja valvonnalla on 2010-luvulla lukuisia kehittämishaasteita. Miten arvioida tuloksellisuutta ja tuottavuustavoitteita erilaisissa ympäristöissä? Mitä mahdollisuuksia on valvoa ja torjua harmaata taloutta tai ...
  • Näkökulmia hyvinvointiteknologiaan 

   Nygård, Clas-Håkan; Eskola, Hannu; Hyttinen, Jari; Savinainen, Minna; University of Tampere (Tampere University Press, 2007)
   book
  • Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen 

   Heiskanen, Johanna; Kihn, Lili-Anne; Näsi, Salme; University of Tampere (Tampere University Press, 2009)
   book
  • Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin 

   Kihn, Lili-Anne; Leponiemi, Ulriika; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu - Faculty of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Kokoomateos tuottaa uutta tieteellisesti tutkittua tietoa tilintarkastuksen ja arvioinnin ajankohtaisista kysymyksistä. Tilintarkastusala on ollut merkittävien muutosten kohteena viimeisen 10 vuoden aikana. Teoksen artikkelit ...
  • Ohjaajana opinnäytetöiden työprosesseissa 

   Nummenmaa, Anna Raija; Lautamatti, Liisa (Tampere University Press, 2004)
   book
  • Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä 

   Nummenmaa, Anna Raija; Lairio, Marjatta; Korhonen, Vesa; Eerola, Satu; University of Tampere (Tampere University Press, 2005)
   book
  • Ongelmaperustaisen oppimisen verkko 

   Portimojärvi, Timo; University of Tampere (Tampere University Press, 2006)
   book
  • Ongelmasta oivallukseen 

   Nummenmaa, Anna Raija; Virtanen, Jorma; University of Tampere
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (Tampere University Press, 2002)
   book
   Työelämän muutokset asettavat jatkuvasti uusia vaatimuksia osaamiselle ja asiantuntijuudelle. Yhteiskunnallisen muutoksen oloissa on nähty tarpeellisena myös löytää uudenlaisia lähestymistapoja koulutuksen ja työelämän ...
  • Ongelmista oppimisen iloa : Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä 

   Poikela, Esa; Poikela, Sari; University of Tampere (Tampere University Press, 2005)
   book
   Ongelmista oppimisen iloa on viides kirja Tampere University Pressin ongelmaperustaisen oppimisen (Problem-Based Learning) PBL-sarjassa. Aikaisemmat kirjat ovat käsitelleet ongelmaperustaisen oppimisen perusteita, ...
  • Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta 

   Jaatinen, Riitta; Kaikkonen, Pauli; Lehtovaara, Jorma; University of Tampere (Tampere University Press, 2004)
   book
  • Opetussuunnitelmatutkimus : keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen 

   Autio, Tero; Hakala, Liisa; Kujala, Tiina; Kasvatustieteiden tiedekunta - Faculty of Education; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Opetussuunnitelmatutkimus, englanniksi Curriculum Studies, on kansainvälinen, monitieteinen pyrkimys ymmärtää kasvatus- ja koulutustodellisuuden kokonaisuutta monimutkaisena keskusteluavaruutena. Opetussuunnitelmatutkimus ...
  • Opintolainalla onneen ja sivistykseen 

   Jämsén, Arja; Nummela, Tuija; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
   book
  • Oppiminen ja sosiaalinen pääoma 

   Poikela, Esa; University of Tampere (Tampere University Press, 2005)
   book
   Oppiminen ja sosiaalinen pääoma on ensimmäinen suomalainen kirja, jossa tarkastellaan sosiaalisen pääoman muodostumista oppimisen ja kasvatustieteellisen tiedon näkökulmasta. Luottamus, autenttisuus ja luovuus ovat arvoja ...
  • Osaaminen ja kokemus : työ, oppiminen ja kasvatus 

   Poikela, Esa; University of Tampere (Tampere University Press, 2005)
   book
  • Osallistava korkeakoulutus 

   Mäkinen, Marita; Annala, Johanna; Korhonen, Vesa; Vehviläinen, Sanna; Norrgrann, Ann-Marie; Kalli, Pekka; Svärd, Päivi; Kasvatustieteiden yksikkö - School of Education; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
   book
  • Palveluajattelun murros - näkymiä uudistuvaan palveluun 

   Rintamäki, Timo; Tienhaara, Piia; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
   book
   Kehitätkö organisaatiosi toimintaa ja tulevaisuuden toimintamalleja neuvotteluhuoneessa vai asiakkaasi arjessa? Toimintalogiikka on murroksessa. Yritykset saavat liikevaihdostaan yhä suuremman osan palveluliiketoiminnasta, ...
  • Palvelutiede julkisten palveluiden uudistajana : kansainvälinen vertailu 

   Laitinen, Ilpo; Harisalo, Risto; Stenvall, Jari (Tampere University Press, 2013)
   book
   Palvelutiede tarjoaa uuden ja avoimen lähestymistavan perinteisiin sektoreihin ja spesialiteetteihin perustuviin palveluihin. Kirjan alkusysäyksenä on ollut nopeasti kehittyvä uusi palveluajattelu sekä uusia palvelumalleja ...