"juutalaisuus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Kasvatusteema apostoli Paavalin kirjeissä - Hermeneuttinen analyysi 

   KÄHKÖNEN, ESA (2013)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksessa tarkastellaan Uuteen testamenttiin sisältyvien Paavalin kirjeiden kasvatusajattelua. Tarkastelun kohteena ovat vanhemman ja lapsen kasvatuksellista suhdetta käsittelevät Paavalin kirjeiden kohdat. Tutkimuksen ...