"jus ad bellum" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Pasifismi ja sen ongelmat 

   Rikkinen, Tommi (2012)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielmassa käsitellään pasifismin filosofiaa ja sen ongelmia. Pasifismin filosofia on keskeinen rauhanfilosofiaan ja väkivallan oikeuttamisen kysymykseen liittyvä filosofian osa-alue, joka kytkeytyy kiinteästi etiikan ...