"juontaminen" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Radiojuontajan viestintäosaaminen viihdeohjelmassa 

   Seppälä, Terhi (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Radiota kuunnellaan Suomessa paljon, mutta sitä ja etenkin sen puhesisältöjä on tutkittu vain vähän. Radio on kuitenkin välineenä muista poikkeava ja viestintäkontekstina ainutlaatuinen. Suora lähetys, ohjelmien pitkä kesto ...