"julkistalous" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Puolustushallinnon materiaalihankinnan tehokkuus 

   Silvennoinen, Tero (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Suomen valtion talousahdingon, alati kallistuvan puolustusmateriaalin ja Euroopan kiristyneen turvallisuustilanteen ristipaineessa on puolustushallinto joutunut tekemään suuria muutoksia toimintansa tehostamiseksi. ...