"julkisjohtamisen etiikka" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Eettisyys kuntajohtajan työssä 

   Tiainen, Liina (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä tutkimus käsittelee eettisyyttä osana kuntajohtajan työtä. Eettisyyteen liittyvät näkökulmat ovat erityisen tärkeitä julkisessa johtamistyössä, jossa on aina kyse vallankäytöstä. Suomalaisten kuntien eettistä johtajuutta ...