"julkishyödyke" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Kehitysavun ajankohtaisia ongelmakohtia 

   Sihvonen, Nina (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Kehitysavun tehokkuudesta on keskusteltu paljon taloustieteen julkaisuissa. Kehitysapu ei ole oikein toiminut ja ongelmaa on pyritty korjaamaan tekemällä apu ehdolliseksi. Ehdollistaminen ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa ...