"julkiset varat" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Neuvottelumenettelyt julkisissa hankinnoissa 

   Repo, Markus (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) päivitti Suomen hankintalainsäädännön vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/24/EU. Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus keskittyi ...