"julkiset palvelut" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Kunta työllistymistä ja työelämäosallisuutta tukemassa 

   Paavola, Jutta (2016)
   Lisensiaatintyö
   Tutkimuksessa tarkastellaan kuntien toimintaa ja roolia työllisyyden hoidossa. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, mitä ovat kuntien työllistymistä ja työelämäosallisuutta tukevat palvelut ja miten ne ovat muotoutuneet ...
  • Sosiaaliset oikeudet syrjäkunnissa : toteutuuko alueellinen yhdenvertaisuus? 

   Hartzell, Jari (2016)
   Pro gradu -tutkielma
   Tarkastelen tässä tutkielmassa sosiaalisten oikeuksien alueellisesti yhdenvertaista toteutumista keskittyen harvaan asuttuihin ja kaukana asutuskeskittymistä sijaitseviin syrjäisiin kuntiin. Tutkimusaihe liittyy valmisteilla ...
  • Säätiöiden rooli yhteiskunnallisena toimijana : case Alfred Kordelinin säätiö 

   Raivio, Maarit (2017)
   Pro gradu -tutkielma
   Säätiöillä on kautta historian ollut tärkeä rooli osana yhteiskuntamme toimintaa ja kehitystä. Säätiöiden toiminnan kautta on tuotettu kansalaisille hyvinvointia monin eri tavoin, esimerkiksi tieteen ja taiteen tukemisen ...
  • Tiedolla johtaminen osana teknisiä viranomaispalveluja 

   Kirjanov, Anna (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksessa tarkastellaan tiedolla johtamisen käytänteitä siitä näkökulmasta, että julkiset palvelut voisivat olla vieläkin älykkäämmin toteutettuja. Tiedon konkreettinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa ei kuitenkaan ...