"itse" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Ihmisen autenttisuus hyvän elämän edellytyksenä 

   Karimo, Antero (2016)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksen lähtökohtana on käsitys autenttisuudesta, aitona omana itsenään olemisesta, yhtenä muuta arvottamistamme ohjaavana arvona ja hyvän elämän edellytyksenä. Hyvä elämä nähdään Aristoteleen eudaimonian hengessä ...
  • Reflektion menetelmä ja minän analyysit Edmund Husserlin filosofiassa 

   Belt, Jaakko (2014)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä tutkielmassa käsitellään Edmund Husserlin (1859–1938) fenomenologista minän tutkimusta. Tutkielman tavoitteena on muodostaa systemaattinen kokonaiskuva Husserlin minän tutkimuksen menetelmällisistä, käsitteellisistä ...