"K-means" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Lintukuvien luokittelu koneoppimismenetelmin 

   Hällfors, Markus (2018)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielman tavoitteena oli tutkia erilaisten lintulajien tunnistamista käyttäen neljää erilaista luokittelumenetelmää. Erilaisten lajien tutkimuksissa niiden tunnistus on yleisesti toteutettu itse tutkijoiden toimesta. ...
  • Poikkeavien havaintojen tunnistus koneoppimismenetelmin 

   Vänni, Ilona (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Poikkeavien havaintojen tunnistus on tärkeä osa datalähtöisiä prosesseja. Poikkeavien havaintojen tunnistuksen avulla aineistojen laadukkuus saadaan taattua ja toisaalta mielenkiinnon kohteena olevat poikkeavuudet aineiston ...