"J-SOX" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Sisäisen valvonnan seuranta : Case Santen Oy 

   Reijonen, Tuomas (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Sisäinen valvonta on laajalti määritelty prosessiksi, johon organisaation hallitus, toimiva johto ja muut työntekijät vaikuttavat. Sisäinen valvonta on suunniteltu luomaan kohtuullisen varmuuden siitä, että toiminta on ...