"ITIL" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • IT Service Management System Implementation: Case Analysis in IT Service Provider Company 

   Salo, Vesa (2020)
   Diplomityö
   IT Service Provider companies are working in business environment where changes are inevitable to survive. Changes happen in the markets and it makes the companies trying to keep up with the speed of change. One of the ...
  • ITILin implementoinnin onnistumisesta 

   Koskimaa, Riina (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Nykyaikainen IT-palvelutuotanto on asiakkaalle arvoa tuottavien palveluiden tuottamista, jonka avuksi on kehitetty erilaisia viitekehyksiä. Näistä tunnetuin on ITIL. ITILin implementoiminen on kunkin IT-organisaation oman ...
  • Palvelun saatavuuden varmistaminen monitoimittajaympäristössä 

   Strakh, Tero (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Yhä useampi yritys on siirtymässä homogeenisestä keskitetysti toimitetusta siilomaisten järjestelmien arkkitehtuurista palvelupohjaiseen (SOA, Service Oriented Architecture) palveluna hankittuun arkkitehtuuriin. Palvelut ...
  • Parolan Kuntoklubi Oy:n IT-infrastruktuurin kehittämissuunnitelma 

   Mantila, Minna (2014)
   Pro gradu -tutkielma
   Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli tuottaa yrityksellemme modernisointisuunnitelma, joka sisältää nykytilanteen kartoituksen ja kehittämissuunnitelman kustannuksineen. Tarkoituksena oli myös tutustua ITIL-konseptiin, ...
  • Use of ITIL methods for service processes in a small business context 

   RENKO, LAURI (2013)
   Pro gradu -tutkielma
   This thesis describes the implementation project of ITIL defined change and release management processes in a relatively small Finnish IT company by using case and action study methods. Research data was primarily collected ...