"Automaatiotekniikan koulutusohjelma" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • 3D-teleoperoinnin soveltaminen siltanosturin ohjaukseen 

   Oksanen, Timo (2014)
   Diplomityö
   Siltanosturien mekaaniset rakenteet ovat pysyneet melko muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan. Asiakkaan näkökulmasta siltanosturi on usein vain työkalu, joka mahdollistaa materiaalien siirtelyn. Tämän vuoksi nosturivalmistajan ...
  • Aksiaalimäntäpumpputestipenkin uudistamisprojekti 

   Luukkainen, Juho-Heikki (2014)
   Diplomityö
   Työ perustuu Bosch Rexroth Oy:n Vantaan toimipisteessä sijaitsevan huollon aksiaalimäntäpumpputestipenkin uudistamisprojektiin. Olemassa oleva penkki on tekniikaltaan osittain vanhentunutta. Lisäksi testauskapasiteettia ...
  • Aktiivi- ja reservialueohjauksen kehittäminen varastonhallintajärjestelmässä 

   Turtiainen, Tomi (2013)
   Diplomityö
   Yksi paljon käytetty tapa tehostaa keräilyä varastossa on käyttää aktiivi- ja reservialuejakoa. Aktiivialue on rajattu joukko varastopaikkoja, joista tuotteiden keräys on helppoa ja nopeaa. Työssä tutkitaan aktiivialueen ...
  • Aktiviteetin tunnistus mobiililaitteiden kiihtyvyysantureilla 

   Koskimäki, Sami Matti (2015)
   Diplomityö
   Tässä työssä luodaan järjestelmä, joka tunnistaa mobiililaitteen käyttäjän aktiviteetin kiihtyvyysanturin avulla. Tunnistettavat aktiviteetit ovat kävely, juoksu, pyöräily, passiivisuus ja muu liikunta. Tavoitteena ...
  • Ammunnanhallintajärjestelmän diagnostiikan koulutuspaketti 

   Ahde, Jarmo (2015)
   Diplomityö
   The purpose of the thesis was to produce training material for heavy rocket launcher’s fire control system diagnostics used by the Finish Defense Forces. The material is mainly directed to reservists who will be trained ...
  • An Orchestration Process of Analytic Services in Holistic Energy Management Systems 

   Lauttamus, Juha Veikko (2015)
   Diplomityö
   Energy Management System (EMS) is a concept that is an essential part of modern manufacturing enterprises. The goal of EMS is to offer the surrounding systems with decision-support and control tools based on analytic ...
  • Analysing Integration and Information Security: Enterprise Service Bus Solution for Smart Grid 

   Eerola, Risto (2013)
   Diplomityö
   Electricity is the lifeline of modern society. Without major improvements and new technology, the current electric grid cannot meet the future demand for safe, reliable, sustainable, and affordable electricity. A proposed ...
  • Anti-sway load control system for a hydraulic crane 

   Mustalahti, Pauli (2016)
   Diplomityö
   The goal of this thesis is to design an anti-sway load control system for a hydraulic crane. In this thesis a tool which is connected to the crane by using two joints is studied. These joint can sway freely in two different ...
  • Application of an Industrial Robot in Master-Slave Teleoperation with Haptic Interface 

   Cabrera, Rigoberto (2010)
   Diplomityö
   The implementation of a master-slave teleoperation system as a technique to perform complex tasks in hazardous environments has been in use for several decades. The results of previous systems developed in the nuclear ...
  • Area Layout Data Handling Solution for Container Terminals 

   Soukka, Mikko Matias (2016)
   Diplomityö
   This thesis studies on different solutions available on representing locational information in container terminals. Focus is given to creation of this data by using available design models of the container terminal. Main ...
  • Asiakaslähtöisen demonstraation kehitysprosessi ilmailuteollisuudessa 

   Röppänen, Mika (2016)
   Diplomityö
   Tutkimuksessa perehdyttiin asiakaslähtöisen demonstraation kehitysprosessiin ilmailuteollisuudessa. Asiaa tutkittiin koneensuunnitteluopin kirjallisuudessa esitettyjen tuotekehitysprosessikaavioiden ja standardien kautta. ...
  • Automaatiolinjan virtuaalikäyttöönotto 

   Lantta, Juha (2016)
   Diplomityö
   Virtuaalisia käyttöönottoja on toteutettu etenkin Saksassa autoteollisuudessa jo pidemmän aikaa. Tuotantolinjat, joissa tuotanto on pidettävä kustannussyistä mahdollisimman suurella käyttöasteella käynnissä, ovat suurimpia ...
  • Automaation sovellussuunnittelun laadunvarmistuksen prosessin kehittäminen 

   Ritakallio, Olli Samuli (2016)
   Diplomityö
   Tämän työn myötä kehitetään Insta Automation Oy:n automaation sovellussuunnittelun laadunvarmistusprosessia. Kehityksellä pyritään vastaamaan automaatiosovellusten laadullisiin haasteisiin. Sovellussuunnittelussa esiintyvät ...
  • Automaatiopiirien ennakkohuolto-ohjelman laatiminen Sunilan sulfaattisellutehtaan kuitulinjalle 

   Hyypiä, Teemu (2016)
   Diplomityö
   Kunnossapito on yksi suurimmista teollisuusyrityksen kustannuksista pääoma- ja raaka-ainekustannusten jälkeen, minkä johdosta kunnossapitotoiminnan tehokkuus on yritykselle niin tärkeää. Ennakkohuollon määrä tuotantolaitosten ...
  • Automated optical inspection in automotive assembly line 

   Rouhiainen, Tarmo (2015)
   Diplomityö
   Quality is becoming more important instrument of competition in industry of technology. A product with decent quality sells well in the market and increases the image of the company. In addition the quality increases ...
  • Automated testing of solar inverter software 

   Sjögren, Janne (2012)
   Diplomityö
   Testing is a necessary process for verifying correct functioning of a product. When testing is performed manually, it consumes a lot of time and labor. In this thesis, an automated testing system for a solar inverter is ...
  • Automatic analysis of building management systems 

   Mäkelä, Eetu (2014)
   Diplomityö
   The traditional building management systems are often incapable of detecting impaired performance of heating ventilation and air conditioning (HVAC) equipment, so noticing and fixing the performance errors is up to the ...
  • Avioniikkalaitteiden kenttätestilaitteen vaatimukset sotilasilmailukäytössä 

   Albäck, Janne (2016)
   Diplomityö
   Puolustusvoimat vaativat, että puolustusmateriaalien toimittajan tilaukset ja hankkeet perustuvat NATO:n AQAP-julkaisuihin. AQAP-julkaisun myötä onnistuneen vaatimusmäärittelyn vastuu siirtyy tilaajalta toimittajalle. ...
  • Avoimen innovaatioympäristön soveltaminen energia-alan yrityksissä 

   Onnela, Juha-Pekka (2012)
   Diplomityö
   Yritysten tulee hakea liiketoimintaansa uusia toimintamalleja selviytyäkseen kovassa kilpailussa muiden yritysten kanssa. Yrityksen tulisi vastata markkinoiden vaatimuksiin ja kilpailuun esimerkiksi järjestelmällisellä ja ...
  • Blood Cancer Lineage Identification: A Machine Learning Approach 

   Liuksiala, Thomas Edward (2015)
   Diplomityö
   Cancer, one of the most common killers of modern human, is caused by malfunctioning hereditary material manifesting as uncontrolled, life-threatening growth of a tumor. A change in the hereditary material within a cell may ...