"Aineenopettaja, kasvatustieteen maisterin tutkinto - Subject Teacher Education, Master of Arts (education)" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Autenttisia, interaktiivisia, pelillisiä e-oppimiskonsepteja vieraisiin kieliin 

   Pihkala-Posti, Laura (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä kasvatustieteiden pro gradu -tutkielmassa tarkastelen erilaisten virtuaaliympäristöjen mahdollisuuksia vieraan kielen opetuksessa. Tutkielma muodostuu suomenkielisestä teemaan johdattelevasta ja tutkimusta reflektoivasta ...
  • Mikä motivoi nuoret robotiikan pariin yläkoulussa? 

   Pitkänen, Elias (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää mikä motivoi nuoret robotiikan opiskelun pariin Riihimäen yläkouluissa. Tietoa kerättiin erityisesti robotiikan opetuksen suunnittelun tueksi tulevaisuudessa. Tutkimus ...