"Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta - Faculty of Business and Built EnvironmentTeknisten tieteiden tiedekunta - Faculty of Engineering Sciences" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Teräsrakenteiden toteuttamisen vaatimukset standardin EN 1090 mukaan 

   Tapiola, Anssi (2013)
   Diplomityö
   Työssä on paneuduttu 1.7.2013 täysimääräisesti voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen ja 1.7.2014 voimaan tulevan harmonisoidun standardin EN 1090-1 ja toteuttamista koskevan standardin EN 1090-2 uusien vaatimusten käytännön ...