"Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environment" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Allianssimalli liikenteen infrahankkeen toteutusmuotona 

   Takamaa, Jussi (2013)
   Diplomityö
   Liikennevirasto on käynnistänyt Suomessa kaksi pilottihanketta, jotka toteutetaan yhteistyöhön ja avoimuuteen perustuvalla allianssimallilla. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa suureen suosioon noussut allianssi on ...
  • Asiakasportaalin hyödyntäminen asuntojen asiakasrajapinnassa 

   Poskiparta, Maija (2013)
   Diplomityö
   Kodin rakentaminen ei ole pelkästään rakennustekniikkaa vaan se on mitä suurimmassa määrin asumisen ymmärtämistä. Kodin merkitys on muuttunut viimeisten vuosien aikana ihmisten vapaa-ajan käytön muuttuessa samalla kun ...
  • Asuinkerrostalon energiankulutuksen hallinta älykkään asukasportaalin avulla 

   Mäki, Juuso (2013)
   Diplomityö
   Kotitalouksien energiatehokkuutta voidaan pyrkiä parantamaan myös epäsuorasti energian seuranta- ja hallintapalvelun avulla. Seurantapalvelussa asukkaille esitetään huoneiston reaaliaikaista energian- ja vedenkulutusta ...
  • Asukasmuutosten hallinta ja toteutuskustannukset rakennusyrityksessä 

   Sorri, Teemu (2013)
   Diplomityö
   Kodista on tullut ihmisille entistä tärkeämpi paikka, jossa aikaa vietetään nykyisin noin puolet päivittäisestä ajasta. Erilaiset sisustusohjelmat ja alan kirjallisuus ovat vauhdittaneet ihmisten halua muokata kodeistaan ...
  • Business intelligence as sales analysing tool and source of supportive information in CRM 

   Martikainen, Riku (2013)
   Diplomityö
   In rapidly changing business environment companies must be able to steer quickly their sales department in to wanted direction. This situation can be achieved with business intelligence and performance management, which ...
  • Business Intelligence Trends in Finland in 2013 

   Tyrväinen, Tuuli (2013)
   Diplomityö
   Business intelligence (BI) is an important management tool for companies in order to make right decisions at the right time. BI, in its different forms, has been studied globally for several decades and in Finland a unique ...
  • Business Value of Business Intelligence 

   Ponomarjovs, Antons (2013)
   Diplomityö
   Management of big organizations cannot be imagined without enterprise applications, such as ERP, SCM, and CRM. Nowadays, almost every company owns various software solutions provided either by internal IT departments or ...
  • Crack control of concrete structures in special cases 

   Kattilakoski, Jaakko (2013)
   Diplomityö
   In this study, cracking and crack control of concrete structures is explored. Main focus of this study is put on controlling cracking behavior in cases that can be considered as special ones. That comprises massive concrete ...
  • Creating a distribution model in the Russian market 

   Rekola, Antti (2013)
   Diplomityö
   The thesis is written to provide the focal company with a distribution model in the Russian market in a changed manufacturing situation: the company has thus far imported its goods to Russia and is starting local manufacturing ...
  • Crowdfunding in Finland – a new alternative disruptive funding instrument for businesses 

   Lasrado, Lester Allan (2013)
   Diplomityö
   Crowdfunding has gathered great momentum around the world as an alternative entrepreneurial financing mechanism with an estimated 2500 Million Euros of fundraising in 2012 alone. The phenomenon is emerging in Finland ...
  • Designing a supplier database to support sourcing analysis 

   Zhang, Yifei (2013)
   Diplomityö
   Nowadays, more and more business organizations emphasize the importance of competitive suppliers in their strategic benefits. On one hand, with the extension of global industrialization, there are much more suppliers ...
  • Edulliset toimenpiteet jalankulku- ja pyöräilyväylien kehittämiseksi 

   Jalkanen, Riku (2013)
   Diplomityö
   Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä ja arvioida kustannustehokkaita toimenpiteitä, joilla jalankulun ja pyöräilyn väylästöä voidaan kehittää maantieympäristössä sekä maantieympäristön kaltaisessa katuympäristössä. ...
  • Elinkeinoelämän tarpeet suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon uudistamisessa 

   Heikkilä, Kimmo (2013)
   Diplomityö
   Työssä on tutkittu, millaisia vaatimuksia elinkeinoelämän tarpeet aiheuttavat suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) kehittämiselle. Nykyisellään pitkälti päätieverkolle sijoittuvan SEKV:n mitoitusvaatimukset ...
  • Eristetyn muottiharkkoseinän laskennallinen mitoitus kuormituskokeiden perusteella 

   Salonen, Juuso (2013)
   Diplomityö
   Tarve tälle työlle ilmeni, kun Rakennusteollisuus RT tilasi VTT:ltä kuormituskokeen, jossa kuormitettiin eristettyjä muottiharkkoseiniä epäkeskeiselle puristukselle ja puristuksen ja taivutuksen yhdistelmälle. Kokeissa ...
  • FEM-laskentaohjelmien soveltuvuus betonirakenteiden mitoitukseen 

   Lehtonen, Tuomas (2013)
   Diplomityö
   Betonirakenteiden mitoitus tehdään tällä hetkellä pääasiassa käsinlaskentana ja erinäisillä mitoituspohjilla Excelillä tai Mathcadilla. Eurokoodien käyttöönotto Suomessa pakottaa suunnittelijat opettelemaan uuden normin. ...
  • Harrastusmatkojen kulkutapavalinnat 

   Korpinen, Anna (2013)
   Diplomityö
   Suomalaisten tekemistä vapaa-ajanmatkoista kolmannes on liikunta- ja harrastussidonnaisia. Tämän työn keskeinen tutkimusalue on alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastusmatkat. Liikennetutkimusten mukaan ...
  • Havaitun ja laskennallisen roudan syvyyden ja routanousun vertailu radalla 

   Penttilä, Juhani (2013)
   Diplomityö
   Suomen rataverkon rakennekerrokset mitoitetaan routimattomiksi, jotta radan tasaisuusvaatimus täyttyy. Routivat radan rakennekerrokset ja routiva pohjamaa aiheuttavat haittaa radan rakenteelle. Tämä tutkimus käsittelee ...
  • Information needs and tacit knowledge management in global support 

   Puolanne, Teija (2013)
   Diplomityö
   The global technical support needs different kind of information for operating efficiently and the information is always related either to customer or product. The support needs information from the all level of knowledge ...
  • Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön aloitusvaiheen haasteet ja niiden ratkaisut 

   Pehkonen, Janne (2013)
   Diplomityö
   Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitkä ovat keskeisimmät haasteet julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön aloitusvaiheessa ja löytää niihin soveltuvat ratkaisut. Aineisto koostui artikkelikatsaukseen valituista ...
  • Kerrostalomoduulien tuotantokonseptin suunnittelu 

   Peltola, Sanna-Mari Marjut (2013)
   Diplomityö
   Teollisessa rakentamisessa pyritään tehostamaan rakennusprosessia muilta teollisuudenaloilta tutuin keinoin ja näin parantamaan laatua, pienentämään kustannuksia ja lyhentämään rakennusaikoja. Moduulituotantoprosessissa ...